mail@bursadsyb.org.tr

BURSA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

bitap-logo-2
MAKALELER
Ana Sayfa » MAKALELER
Türkiye'de Yetiştirilen Siyah Alaca - Holstein, Esmer ve Simmental Irkları ile Melez Genotiplerine Ait Bazı Döl Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması
Süt Sığırlarında Silaj Fermantasyon Son Ürünlerinin Yem Tüketimi ve Süt Verimi
Buzağılarda Yaşama Gücünün Anahtarı; ''Kolostrum''
Buzağıların Süt Emme Dönemindeki Beslenmesi
Çiftlik Hayvanları ve Küresel İklim Değişikliği Arasındaki Etkileşim
İklim Değişikliği ve Hayvancılık
Prematüre (Günsüz) Doğan Buzağıların Bakımı
Sütten Kesim Döneminde Buzağıların Beslenmesi ve Buzağı Kayıplarının Önlenmesi
Tek Sağlık Konsepti
Yeni Doğan Buzağılarda Kolostrum Yönetiminin Önemi
Besin Kaynaklı Hastalıkların Epidemiyolojisi
İneklerde Gebelik Muayene Zamanlarının Planlanması
İneklerde Gebeliğin Elde Edilmesi ve Döl Verimi ile İlgili Kayıplar
Kuru Dönemde Bakım ve Beslemenin Buzağı Sağlığı Üzerine Etkileri
Mikotoksinlerin Buzağı Kayıplarına Etkisi
İneklerin Gebeliğinde Önemli Bir Sorun - Yavru Atıkları/Abortus
Doğuma Yardımda Buzağı Kayıpları
Sığırlarda Akılcı İlaç Kullanımı
Buzağı Barındırma Sistemleri
Sığır İşletmelerinde Biyogüvenlik
Buzağı Kayıplarında İşletme Hatalarının Rolü
Buzağı Yetiştirmede Refah Uygulamaları
Buzağı Yetiştirmede Kontrol ve Değerlendirme Listesi
Sütçü Sığır İşletmelerinde Buzağı Kayıplarının Analizi, Nedenleri, Risk Faktörleri ve Hedefleri
Buzağı Kayıpları ve Buzağı Hastalıklarının Ekonomik Değerlendirmesi
Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Enstitüleri
Siyah Alaca İneklerde Buzağılama Sonrası Vücut Kondisyonu ile Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler
Serbest Duraklı Süt Sığırı İşletmelerinde Konfor Ölçüm Yöntemleri
Döl Tutmayan İneklerde İmmunolojik İnfertilitenin Araştırılması
Karkaslarda Et Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Geleneksel Yöntemler ve Yeni Teknikler
Dişi Üreme Sistemi Açısından Önemli Bazı Vitamin ve Mineraller
Kasaplık Sığırlarda Bazı Kesim Öncesi Stress Faktörlerinin Et Kalite Özelliklerine Etkileri
Ruminant Beslemede NDF ve ADF'nin Önemi
Ruminant Beslemede Son Gelişmeler