mail@bursadsyb.org.tr

BURSA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

bitap-logo-2
HASTALIKLAR
Ana Sayfa » HASTALIKLAR
Neonatal Buzağı İshalindeki Etiyolojik Ajanlar
Sığırlarda Mastitisin Teşhisinde Çiftlikte Kültür ve Konvansiyonel Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Farklı Tırnak Lezyonu Bulunan Sığırlarda Serum ve Tırnak Dokusu Bazı İz Element Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Süt İneklerinde Meme Başı Kanalının Ultrasonografik Değerlendirilmesi
Sığırların Nodüler Ekzantemi
Sığırların Solunum Sistemi Hastalıkları
Sığırların Üç Gün Hastalığı
Gıda Yoluyla Bulaşan Paraziter Hastalıklar-TOXOPLAZMOSİS
Gıda Yoluyla Bulaşan Paraziter Hastalıklar-CRYPTOSPORIDIOSIS
Gıda Yoluyla Bulaşan Paraziter Hastalıklar-TENIASIS-CYSTICERCOSIS
Buzağı Kayıplarına Sebep Olan Viral Hastalıklar
Sığır Yetiştiriciliğini Tehdit Eden Kalıtsal Hastalıklar
Buzağılarda Bakteriyel Hastalıklar
Buzağılarda Myıasis
Buzağılarda Coccidiosis
Buzağılarda Görülen Önemli Ektoparazitler
Buzağılarda Doğum Sonrası Dönemde Görülen Eklem Hastalıkları
Buzağılarda Doğum Sırasında ve Sonradan Olan Kırık Olgularında Tedavi Seçenekleri
Yeni Doğan Buzağılarda Göbek Bölgesi Problemleri
Yeni Doğan Buzağılarda Acil Müdahaleler
Süt İnekleri ve Buzağılar İçin Aşılama Programları
Buzağıları Hastalıklardan Koruma Yöntemleri
Yeni Doğan Buzağılarda İshale Neden Olan Başlıca Paraziter Hastalık Cryptosporidiosis
Buzağı Kayıplarında Şap Hastalığının Rolü
Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı
Tek Sağlık Eylem Planı
Sığırlarda Tırnak Lezyonlarında İyileşme ve Tedavisinde Temel Yaklaşımlar
Şap Hastalığında Taşıyıcılık
Türkiye’de Sığır Tüberkülozu Enfeksiyonun Epidemiyolojik Sorunları ve Çözüm Analizi