mail@bursadsyb.org.tr

BURSA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

iso-9001-2015
HASTALIKLAR
Ana Sayfa » HASTALIKLAR

KETOZİS

Ketozis, sığırlarda enerji alımı enerji ihtiyacını karşılayamadığı durumlarda (örneğin yüksek süt üretimi), negatif enerji dengesi sonucu ortaya çıkan metabolik bir bozukluktur. Ketotik inekler genellikle düşük kan şekeri yoğunluğuna sahiptir.

Vücuttaki yağ büyük miktarlarda enerji açığını kapatmak için kullanıldığında,  yağ karaciğerde olması gerekenden daha hızlı metabolize edilir. Bu durumun gerçekleşmesi ile aşırı keton üretimi ve kullanımı ketozisi doğurur.

Gebeliğin ileri safhasında, ineğin iştahının en düşük olduğu ve yavrunun büyümesinin ve enerji ihtiyacının doruk noktaya çıktığı dönemde ketozis riski yüksektir.

Süt ineğinin almış olduğu ve karşılamak zorunda kaldığı enerji miktarı arasındaki dengesizlik, laktasyonun ilk birkaç haftası içinde ortaya çıkar, çünkü süt ile kaybettiği enerjiyi yeterince karşılayamaz.

Belirtiler

Süt veriminde düşüş

Kilo kaybı

İştah kaybı

Donuk cilt

Nefes ve sütte aseton kokusu

Ateş

Bazen, yalama, saldırganlık vb aşırı salya dâhil sinir belirtileri gelişir

Belirtiler bazı ineklerde klinik olarak ortaya çıkabileceği gibi, bazı ineklerde subklinik düzeyde kalabilir.

Tedavi

Tedavideki ilk yapılması gereken vücudun glikoz eksikliğinin giderilmesidir.

Etkili bir glikoz takviyesi derhal yapılmalıdır.

Dekstroz solüsyonunun damar içine uygulanması kısa vadede etkili olur ama nüksetme olmaması için tedavinin takip edilmesi gerekir.

Propilen glikol veya gliserin içirmek uzun vadede etkili olacaktır. Ayrıca uygulama kolaylığı da sağlar. Tedaviye 2 ila 4 gün devam edilmelidir. Birçok ticari bileşikler, propilen glikol ve gliserin ihtiva eder.

Hormonal tedavide, uzun etkili kortikosteroidler yararlı etkilere sahiptir. Tek bir enjeksiyon olarak uygulanırlar.

Önleme

Ketozis ortaya çıkmadan önlem alınması kayıpları aza indirecektir.

Önleme, yeterli beslenme ve yönetim uygulamalarına bağlıdır.

Kuraklık veya başka nedenlerle yemin yetersiz olduğu dönemlerde, beslenmede gerekli miktarda karbonhidrat olmasına dikkat edilmelidir.

Buzağılama döneminde ineğin vücut kondisyonu önemlidir. Kuru dönem beslenme yükselen bir düzlemde artırılarak, buzağılamada iyi bir kondisyon tutturulmalıdır.

Doğum sonrası, inek sütü üretiminde maksimum verime ulaşacak potansiyele sahiptir. Bu nedenle enerji takviyesi gereklidir. Bunun üretim ve üreme performansını artırmada, ketozis riskini düşürmede gözle görülür etkisi olacaktır.

Çok yüksek verimli inekler, ketozise karşı duyarlıdır. Bireysel sorun gösterebilecek ineklere, doğumdan sonra bir program dâhilinde propilen glikol içirmek ketozisi önlemede yardımcı olacaktır.