mail@bursadsyb.org.tr

BURSA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

iso-9001-2015
HAKKIMIZDA
Ana Sayfa » HAKKIMIZDA

Birliğimiz, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanan Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulmuş yetiştirici örgütüdür. Bu amacı gerçekleştirmek için Bursa il bazında Soykütüğü Sistemi yürütülmekte, sığırlarda pedigriye esas teşkil edecek ebeveyn ve verim kayıtları takip edilmektedir.

Türkiye’de soy kütüğüne katkı sağlayacak nitelikte kayıt tutma çalışmaları İtalya ve Almanya hükümetleri ile ortak yürütülen projelerle başlamıştır. İtalya hükümetinin desteklediği Türk Anafi-Süt Sığırcılığını Geliştirme Projesi (ANAFI) 1989-1994 yılları arasında 9 ilde (Aydın, Balıkesir, Burdur, Isparta, İzmir, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak) yürütülmüştür. 1995 yılında başlayan ve Almanya Hükümeti ile ortak yürütülen Sığır Yetiştiriciliği Enformasyon Sistemi Projesi (GTZ) ise 7 ilde (Bursa, Edirne, Kırklareli, Konya, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ) yürütülmüş ve 2000 yılında sona ermiştir.

Her iki projenin de amacı Türkiye’de bir kayıt sistemi oluşturmak ve bu kayıt sistemini yürütecek birliklerin kurulmasını sağlamaktır. Nitekim bu projeler ile yetiştiriciler örgütlenmeye yönlendirilmiş, 1995 yılından itibaren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri kurulmaya başlanmıştır. 1995 yılında Türkiye'de ilk kurulan Birlik Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'dir.

Birliğin amacı

Tarımsal üretimi arttırmanın, kaliteli ürün elde etmenin, piyasada rekabet edebilmenin ve tarım ile uğraşanların yaşam düzeylerini yükseltmenin en önemli araçlarından biri de üreticilerin etkin bir biçimde örgütlenmesidir. Türkiye’de büyükbaş hayvancılık konusunda en aktif ve etkin birlikler arasında Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri (DSYB) gelmektedir. DSYB’ler üyelerine, Bakanlıkça belirlenen şartlar doğrultusunda hayvancılık desteklerinden faydalanmalarını sağlayarak, soykütüğü fark desteği  ile artı destek olması, yeni doğan buzağıların küpelenmesi, aylık süt verim kayıtları ve süt ölçüm denetimleri, sürü hareket kayıtları, suni tohumlama hizmetleri, girdi temini, damızlık hayvan temini ve satışı ile yetiştirme ve beslenme konularında danışmanlık olmak üzere birçok konuda hizmet vermektedir. Damızlık sığır yetiştiricileri birliği en az yedi yetiştiricinin bir araya gelmesiyle kurulur.

Birliğin görevleri

a) Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak, çıkarlarını korumak,

b) Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kurs, seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek, eğitim çalışmaları ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak, her türlü basılı yayım ve diğer yollarla üyeleri arasında iletişim ve haberleşmeyi sağlamak,

c) Bakanlıkça merkez birliğine verilen yetkiler doğrultusunda, Bakanlığın kontrol ve denetiminde ön soy kütüğü, soy kütüğü, döl kontrolü ve/veya ıslah programları faaliyetlerini yürütmek,

ç) Üyelerin sığırlarına suni tohumlama ve embriyo transferi hizmetleri vermek, suni tohumlama ile ilgili sperma ve benzeri malzemeleri temin etmek, depolamak, dağıtmak ve pazarlamak,

d) Yetiştiricilerin damızlık materyal, alet ve ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri tohumlukları ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, bunları depolamak, dağıtmak ve pazarlamak,

f) Sığırların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü girdi temini ile teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak,

g) Üyelerce yetiştirilen damızlık sığırların satışını yapmak, satışlarını organize etmek, fuarlara katılmak,

l)Kayıt sistemi ve verim kayıtları için gerekli girdileri merkez birliği aracılığı ile tedarik etmek, kullanmak ve/veya kullandırmak,

m) Faaliyet alanı ile ilgili olarak üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemler ile danışmanlık ve projelendirme hizmetlerini vermek,

ö) Çalışma konuları ile ilgili merkez birliğine ve diğer örgütlere üye olmak,

p) Birlik tüzel kişiliği adına faaliyet alanı ile ilgili proje hazırlamak ve uygulamak

Birliğimiz üye işletmelerinin yeni doğan buzağıların küpelenmesi, aylık süt verim kayıtları ve süt ölçüm denetimleri, sürü hareket kayıtları, suni tohumlama hizmetleri, girdi temini, damızlık hayvan temini ve satışı ile büyükbaş hayvan yetiştirme, beslenme vb konularında tarımsal danışmanlık olmak üzere birçok konuda hizmet vermektedir.

Birliğimiz Merkezde 11 personel, Mustafakemalpaşa Şubede 9 personel, Karacabey Şubede 3 personel, Yenişehir Şubede 5 personel olmak üzere toplam 28 personelimiz bulunmaktadır.

Birliğimizin Soykütüğü Projesi kapsamında;

  • 2024 yılında yılında 1.254 Bireysel, 42 Şirket, 187 Kooperatif, 2 Kamu işletmesi olmak üzere toplam 1.485 işletme Birliğimize üyedir.